Επιτυχία 100 % στις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα

Nιώθουμε ιδιαίτερη χαρά , γιατί τρεις μαθήτριές μας που παρακολουθούσαν τον κύκλο μαθημάτων του Πλοηγού και συμμετείχαν στις εξετάσεις των προτύπων πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Ευαγγελική Σχολή. Η εισαγωγή τους αποκτά ιδιαίτερη αξία, γιατί ο βαθμός δυσκολίας ήταν μεγάλος καθόσον συμμετείχαν περίπου 650 υποψήφιοι και εισάγονται 78. ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ :…